Un mar d’estudis i propostes

Proposta de reforma de la c-31
Proposta de reforma de la c-31 – Font: AMB

Més enllà de la inauguració del penúltim tram del lateral de muntanya de l’autopista, les actuacions en matèria de mobilitat a Badalona han estat molt escasses durant l’última dècada. Tot i això, és possible trobar un munt d’estudis i propostes que d’una manera o una altra poden acabar decidint el futur del nostre barri. Una d’aquestes propostes és Pla Director Urbanístic (PDU) de transformació de l’autopista C-31 al seu pas per Badalona i Sant Adrià de Besòs1. La redacció d’aquest pla va ser aprovada el maig del 2016 pel Parlament de Catalunya i pel govern de la Generalitat el desembre de l’any passat. En paral·lel, l’Ajuntament de Badalona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han iniciat estudis per a la  transformació de l’autopista2 i per a la implantació d’un Bus Ràpid Trànsit (BRT) i d’un traçat de carril bici ràpid3. Ambdós es troben en fase d’estudi des de l’1 de setembre del 2016, i el segon consta des del 15 de maig del 2018.

Proposta d'implantació de BRT i carril bici ràpid - Font: AMB
Proposta d’implantació de BRT i carril bici ràpid – Font: AMB

Per altra banda, el Govern de la Generalitat va aprovar el 2014 un Pla d’Actuació per la Millora de la Qualitat de l’Aire4 que obliga als municipis de més de 100.000 habitants de l’àrea metropolitana, entre ells Badalona, a adoptar una sèrie de mesures per a reduir les emissions. En concret estan obligats a desenvolupar Zones de Baixes Emissions (ZBE) similars a la que entrarà en funcionament aquest gener a l’espai intra-rondes de Barcelona. Segons fonts de l’Ajuntament, Badalona es troba en fase d’anàlisi de la mobilitat a la futura ZBE, que inclourà barris com Centre, Dalt la Vila i Progrés. El desplegament consistirà en una primera fase en aplicar limitació de velocitat, pacificació del trànsit i regulació de l’estacionament. En una segona fase es pot aplicar el control mitjançant càmeres i etiquetes, alhora que anar afegint barris a la ZBE.

Càmeres de control d'accés de vehicles - Font: AMB
Càmeres de control d’accés de vehicles – Font: AMB

Finalment, l’AMB està redactant un PDU metropòlità5 que cobreix el 36 municipis de l’àrea metropolitana i que probablement acabarà incorporant tots els estudis i plans esmentats fins ara. El 26 de Març d’enguany l’AMB va aprovar-ne una versió inicial i obrir un període d’informació pública com a part del qual s’ha organitzat una exposició i un debat a Badalona, a Antiga fàbrica CACI6.

El 30 d’Octubre va haver-hi una trobada bilateral entre l’Ajuntament de Badalona i el conseller de Territori per parlar de la transformació de l’autopista C-31. Tot i que fonts del govern municipal es van afanyar a parlar de ‘soterrament de l’autopista’, el contingut de tots els plans i estudis esmentats apunten més aviat a la transformació d’aquesta en via interurbana, com ara la Meridiana. L’ajuntament es va comprometre a fer conèixer el PDU (o PDUs?) als veïns i veïnes. Restem a l’espera.

  1. http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/pla_director_urbanistic_pdu/en_curs/Barcelona/pdu_transfo_c31/
  2. http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/planejament-urbanistic/detall/-/plaurbanistic/estudi-per-a-la-transformacio-urbanistica-de-la-c-31/6498953/11656
  3. http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/planejament-urbanistic/detall/-/plaurbanistic/propostes-d-implantacio-del-brt-i-bicipista-a-l-autopista-c31-entre-montgat/7442005/11656
  4. http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/
  5. http://urbanisme.amb.cat/
  6. http://urbanisme.amb.cat/ca/agenda/detall/-/activitat/debat-ciutada-a-antiga-fabrica-caci/8386407/6724201